Make your own free website on Tripod.com
Amfetaminler

MSS uyarıcıları olan amfetamin grubu ilaçların(Benzedine,Dexedrine) büyük dozda alınması okul çocuklarında uyanık kalmak amacıyla istemli veya kaza ile olabilir. Amfetaminler de marijuana, eroin, kokain gibi drog olarak kullanılan maddelerdendir.
Hiperaktivite, ruhsal dengesizlik, yüz kızarması, taşikardi, aritmi, kalp ağrısı, hipertansiyon, dolaşım kollapsı, karın ağrısı, bulantı, ağız kuruluğu, kusma, midriasis, hiperreflexi, başlıca klinik belirtileri oluşturur.
TEDAVİ :
  • Ağız yoluyla alınmışsa kusturulur veya mide yıkanır.
  • Aktive kömür verilir.
  • Solunum yetersizliği varsa solunuma yardım edilir.
  • Kardiovasküler kollaps sıvı tedavisi ile düzeltilir.
  • Antidot olarak chlorpromazine 0.5- 1 mg/kg İM çok etkilidir.
  • Amfetamin tablet şeklinde alınmışsa ve preparat barbitürat da içeriyorsa chlorpromazine 0.5 mg/kg İM dozda verilir.
  • Hasta ajite ise sakin ve loş bir odada tutulur.
  • Hiperpireksi için mekanik soğutma yapılır.
  • Asit force diürez yararlı olabilir.
  • Ağır ve yanıt alınamayan olgularda dializ endikasyonu vardır.