Make your own free website on Tripod.com
Antihistaminikler

Antihistaminikler, antiallerjik preparatlar dışında, reçetesiz satılan ve barbitürat içermeyen sedatiflerin bileşiminde de sıklıkla bulunur. Antikolinerjik ve sempatikomimetik etkileri vardır.
Çocuklarda MSS belirtileri daha çok irritabilite ve konvülziyon, büyük çocuk ve erişkinlerde ise depresyon olarak görülür. Hallisünasyonlar, tremor olabilir. Ağız kuruluğu, ateş, midriasis (atropine benzer etkileri) vardır. Koma ve solunum depresyonu gelişebilir.
TEDAVİ :
  • Oral yolla alınmışsa kusturma veya mide lavajı, aktive karbon ve katartikler uygulanmalıdır.
  • Konvülziyonlar diazem ile kontrol altına alınabilir.
  • Stimülanlar kontrendikedir.
  • Ateşi düşürmek için salisilat kullanılmaz. Soğuk uygulamayla düşürülmeye çalışılır.
  • Koma, hallüsinasyonlar, aritmi, konvülziyonlar ve hipertansiyon için physostigmine 0.05 mg/kg İV veya prostigmin 0.02 mg/kg İV çok yavaş verilir.