Make your own free website on Tripod.com
Barbitüratlar

Barbitürat zehirlenmesinin en önemli özelliği merkezi sinir sistemi depresyonu dur. Solunum merkezi inhibisyonu ve hipoksi gelişerek kardiovasküler sistemi direkt olarak etkileyebilir. Vazodilatasyon ve sıvı kaybı gelişebilir. Barbitüratların tümünün benzer fizyopatolojik etkileri olmakla birlikte farmakokinetikleri farklıdır. Oral barbitüratların hemen tümü emilir, ancak barbitüratların türüne göre emilim hızı 1-18 saat arasında değişir. İlacın plazmada zirveye ulaşma zamanını belirlemek güçtür. Kısa etkili barbitüratlar karaciğerde metabolize olur. Uzun etkililer hem karaciğerde metabolize olur, hem de değişmeden böbreklerle atılır. İdrarın alkalileştirilmesi eliminasyonu artırır.
Barbitürat zehirlenmesinde öykü genellikle güvenilir değildir. 10-25 mg/kg'dan daha fazla fenobarbital alınmışsa uyuklama, ataksi, bilinç azalması gibi MSS baskılanma bulguları ortaya çıkar. Bu bulguları hızla solunum depresyonu, hipotansiyon ve koma izleyebilir.
Barbitürat zehirlenmesinde şuur durumu Reed sınıflamasına göre değerlendirilir :
Reed Sınıflaması
Semptom
Uyku hali
 • Uyandırılabilir, sorulara yanıt verebilir
  Koma
 • Ağrılı uyaranlara yanıt azalmış, refleksler normal
 • Ağrılı uyaranlara yanıt azalmış, solunum dolaşım normal, reflekslerin birçoğu var
 • Reflekslerin birçoğu veya hiçbiri yok, solunum dolaşım normal
 • Refleksler yok, siyanoz, solunum depresyonu, dolaşım yetersizliği veya şok(veya her ikisi) var
 • Evre

  0

  1
  2
  3
  4

  İlacın alındığından kuşku duyuluyor ancak, belirgin semptom yoksa hasta 4-6 saat gözlemde tutulmalıdır. Kan barbitürat düzeyleri tanıyı kesinleştirir. Toksisite açısından sınır değerler fenobarbital için 3 mg/dl, secobarbital ve pentobarbital için 2 mg/dl ve 1.5 mg/dl'dir. Bu değerlerin üzerindeki düzeyler tedavi gerektirir.
  TEDAVİ :
 • Tedavi semptomatiktir.
 • Ağız yoluyla alınmışsa kusturulur veya mide lavajı yapılır.
 • Solunum yolları açık tutulur. Gerekirse oksijen verilir. Solunum depresyonu ağır ise endotrakeal intübasyonla pozitif basınçlı solunum uygulanır.
 • Hidrasyon ve dolaşım bozukluğunu düzeltmek için parenteral sıvı tedavisine başlanır.
 • Fenobarbital gibi uzun etkili barbitürat zehirlenmesinde alkali forse diürez uygulanır.
 • Kısa etkili barbitürat zehirlenmesinde forse diürez yapılmaz.
 • Parenteral sıvı tedavisine karşın hipotansiyon devam ederse metaraminol, levarterenol, phenilephrin veya dopamin gibi vasopressör ilaçlar kullanılır.
 • Tedaviye karşın hastanın koma durumunun devam etmesi serebral ödemi düşündürür. Bu durumda hipertonik üre veya mannitolle birlikte kortikosteroid verilmesi denenebilir.
 • Üre %30 solüsyon, 1 g/kg, İV, 30 dakikada
 • Mannitol %20, 0.5-1 g/kg, İV, 20 dakikada
 • Dexamethasone (1 mg/m2 İV 4 saatlik aralarla Mannitol ile birlikte)

 • 10-12 saat sonra hastanın durumunda hiçbir düzelme olmazsa ve özellikle oligüri varsa periton dializi endikasyonu söz konusudur.
 • Kısa ve uzun etkili barbitürat intoksikasyonunda ağır hipotansiyon devam ederse hemodializ etkili olur.