Make your own free website on Tripod.com
Belladona Türevleri

Belladona alkaloidleri çeşitli MSS etkileri olan parasempatik depresanlardır.
Ağız kuruluğu, kusma, yutma güçlüğü, görme bulanıklığı, midriasis, deride kızarıklık, hiperpireksi, taşikardi, ateş, delirium, hallüsinasyon, halsizlik, stupor gibi bulgular gözlenir. Semptomlar ilacın alınmasından hemen sonra hızla gelişir ve uzun süre devam edebilir.
TEDAVİ :
  • İlacın alınmasından sonra 8 saat geçmemişse kusturma veya lavaj uygulanabilir.
  • Physostigmine 0.05 mg/kg İV (veya prostigmin 0.02 mg/kg) çok yavaş olarak verilmesi ile belladona alkaloidlerinin periferik ve santral etkileri hızla düzelir. Physostigmine ve prostigminin etkisi kısa sürelidir. Aynı doz İV, İM veya SC olarak 1-2 saat aralarla tekrarlanabilir.
  • MSS eksitasyon bulguları varsa hasta sakin ve loş bir odada tutulur, gerekirse kısa etkili barbitüratlar verilir.
  • Hiperpreksi varsa soğuk uygulama yapılır, parenteral sıvı uygulanır.