Make your own free website on Tripod.com
Deterjanlar

Evde kullanılan deterjanlar alkali içerir. Katyonik deterjanlar antiseptik maddelerdir(Zefiran, vb). Akut zehirlenme gastroenterite, konvülziyonlara, yanık ve stenoza neden olabilir. Alkali ile zehirlenmelerde olduğu gibi tedavi uygulanır.
Bakınız :