Make your own free website on Tripod.com
Digitalis Zehirlenmesi

Digitalis alkaloidlerinin aşırı dozları miyokardın irritabilitesini artırarak ekstrasistol, ventriküler taşikardi ve hatta ventriküler fibrilasyona neden olur. Digital ve digitale benzer ilaçların MSS üzerine de toksik etkileri vardır. Potasyum eksikliği digitalin toksik etkisini artırır.
Aritmi toksisitenin ana belirtisidir. Çocuklarda supraventriküler, ergenlik ve erişkinlerde ise ventriküler aritmiler daha sıktır. Vagal etki sinüs nodu depresyonuna ve AV iletim bozukluklarına yol açar.
İştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı gibi gastrointestinal, bitkinlik ve kas güçsüzlüğü gibi nörolojik ve psişik bozukluklar nadiren görülebilir. Yine çocuklarda çok seyrek olarak bulanık görme, fotofobi, diplopi görülebilir.
EKG'de çeşitli aritmi ve iletim bozukluğu işaretleri tanıyı destekler. Başlıca EKG bulguları AV blok, nodal veya atrial taşikardi, prematür atrial veya ventriküler kontraksiyonlar, S-T depresyonu ve P-R uzamasıdır.

Digital Toksisitesi. Atrial taşikardi, tam blok ve ventriküler bigemine vurular.
TEDAVİ :
  • İlaç kesilir.
  • Kusturularak veya lavajla mide boşaltılır, aktive kömür verilir.
  • Potasyum tuzları hafif vakalarda 2-10 g PO, orta derecede ağır vakalarda ise 0.5 mEq/kg/saat İV verilir.AV blok varsa KCl kontrendikedir. Potasyum uygulanırken serum potasyum düzeyi ve EKG kontrolü yapılmalı, toksisite oluşturulmamaya dikkat edilmelidir.
  • Ağır ve KCl'e yanıt vermeyen aritmili vakalarda Lidocaine 0.5-1.0 mg/kg İV bolus veya 0.5-1.0 mg/kg /saat İV perfüzyon olarak uygulanır. Lidocaine'in terapötik kan düzeyi 1-5 microgram/ml'dir. Yüksek dozlar MSS bozuklukları, hipotansiyon ve kardiovasküler kollapsa yol açabilir. Karaciğer hastalıklarında kontrendikedir.
  • Yine ağır taşiaritmi vakalarında Dilantin 3-5 mg/kg İV 5 dakikada verilir. EKG ve kan basıncı kontrol edilir.
  • Ayrıca propranolol 10-20 mg İV 10 dakikada uygulanır. Daha hafif vakalarda propranolol oral yoldan 0.2-0.4 mg/kg/gün verilir. Beta-bloker etkisiyle propranolol konjestif kalp yetersizliğine, bradikardiye yol açabilir. Bulantı, kusma, bronkospazm yapabilir.