Make your own free website on Tripod.com
Etil Alkol

Alkol zehirlenmesi tablosu narkoza benzer. Eksitasyon dönemi ile paralizi arasındaki ara döneme ait narkoz tablosuna uyar. Hasta ajitedir, hep hareket etmek ister. Koordinasyon bozukluğu, reaksiyon zamanının kısalması, görmede bulanıklık, konuşma güçlüğü, hipoglisemi, periferik vazodilatasyon (yüz ve gözlerde kızarıklık), bol terleme, taşikardi görülür.
Sonraki dönemde bulantı, kusma, hipotansiyon ve uyku hali gelişir.
Ağır entoksikasyonda hasta koma halindedir. Tansiyon daha da düşer. Arefleksi, pupilla rijiditesi ve solunum bozuklukları hayati tehlikenin oluştuğunun göstergesidir. Çocuklarda eksitasyon dönemi görülmez. Bazen erişkinlerde de görülebilen kramplar hipoglisemi sonucudur.
Nedeni bilinmeyen komada kan ve serebrospinal sıvıda şeker düzeyinin düşük olması alkol zehirlenmesi lehinedir.
Tanı :Anamnez, drager tübüne alınan solunum havasının ve kandaki alkol düzeyinin incelenmesi ile konur.
TEDAVİ :
  • Belirtiler hafifse hasta gözlem altında tutulur ve beklenir.
  • Semptomatik tedavi yapılır.
  • Hipoglisemi varsa %10-25'lik glükozlu serum İV verilir.
  • Eksitasyon için 10 mg diazem yapılır. Çocuklarda 0.2-0.3 mg/kg
  • Barbitürat ve diğer sedatifler gerekiyorsa solunum tehlikesi nedeniyle çok dikkatli verilmelidir.
  • Henüz alkol resorpsiyonu tam olmamışsa Apomorfin (5-10 mg İM) ve Novadral (5-10 mg İM) yapılması yararlı olabilir. Bununla hasta kusar, alkol dışarı atılır.
  • Hasta uygun bir baş pozisyonunda yatırılır. Kusmuğu aspire etmemesi sağlanır.
  • Gerekirse bir santral analeptik (Glucophyllin, Aminokardol, Difilin, vs) yapılabilir.
  • Komadaki hastaya yukarıdaki uygulamaların bir etkisi olmaz. Eğer midede alkol bulunduğu düşünülüyorsa mide lavajı yapılabilir. Onun dışındaki bütün tedavi önlemleri barbitürat zehirlenmesinde olduğu gibidir. Bakınız :
  • Çok ağır olgularda dializ endikasyonu vardır.