Make your own free website on Tripod.com
ZEHİRLENMELER
DİKKAT !!! Hekim dışı şahıslar herhangi bir zehirlenme şüphesinde, sebep olan materyalle birlikte en yakın sağlık kurumuna gitmelidir.
 • Amfetamin Zehirlenmesi
 • Antihistaminikler
 • Asetaminofen
 • Asit ve Alkaliler
 • Barbitüratlar
 • Belladona Türevleri(Atropin-Scopolamine)
 • Demir
 • Deterjanlar
 • Digitalis
 • Etil Alkol
 • Fenotiazin Bileşikleri
 • Haloperidol
 • İzoniazid
 • Karbon Monoksit
 • Kolinesteraz İnhibitörleri
 • Kurşun Zehirlenmesi
 • Mantar Zehirlenmesi
 • Mebrobamat Zehirlenmesi
 • Metil Alkol(Methanol)
 • Narkotikler(Morfin,Kodein vb)
 • Nitritler ve Nitratlar
 • Petrol Ürünleri
 • Salisilatlar
 • Talyum Zehirlenmesi
 • Trisiklik Antidepresanlar


 • Dr.MSD