Make your own free website on Tripod.com
İzoniazid Zehirlenmesi

Tüberküloz tedavisinde sık kullanılan bir ilaçtır. Küçük çocuklarda 1 gram veya buna yakın miktarlarda alınması toksik semptomlara neden olabilir. 80 mg/kg dozda alındığında ölüm olabilir.
İlacın alınmasından 30-120 dakika sonra bulantı, kusma, görme bozukluğu, baş dönmesi, başağrısı, tinnitus, konuşma bozukluğu gibi belirtiler ortaya çıkar. Santral ve otonom sinir sistemi irritasyonuna bağlı hiperrefleksi, kas seyirmeleri, el ve ayaklarda karıncalanma, polinevrit ve paraliziler, konvülziyon ve koma gelişebilir. Taşikardi, hipotansiyon ve aritmi olabilir. Hepatit, böbrek nekrozu, solunum durması ve dolaşım yetersizliği durumları ölüme neden olur.
TEDAVİ :
  • İzoniazid kesilir.
  • Fazla miktarda alınmışsa kusturma veya mide lavajı yapılır.
  • Konvülziyon varsa diazepam uygulanır.
  • alkali forse diürez uygulamasıyla ilacın vücuttan atılımı hızlandırılır.
  • Piridoksin ( B6 vitamini ) verilir.
  • Ağır zehirlenmelerde periton dializi yararlıdır.
  • Gerekirse solunum ve dolaşım fonksiyonları desteklenir.