Make your own free website on Tripod.com
Mebrobamat

Mebrobamat preparatları : Equanil, Meprol, Miltown, Pertranquil, Neuroklin, Tranklin, Sintown, Mepon.
Mebrobamat zehirlenmeleri barbitürat zehirlenmelerine benzer; genellikle hafiftir. Letal doz 15 gr kadardır.
Hafif zehirlenmelerde dalgınlık, ataksi ve kusma görülür. Ağır vakalarda ise solunum depresyonu, kollaps, kas rölaksasyonu, koma (çoğu kez kısa sürer) görülür. Nadiren metabolik asidoz, çocuklarda konvülziyon oluşabilir.
TEDAVİ :
  • Özgün tedavi gerekmez. Bol sıvı verilmesi ve genel zehirlenme önlemleri yeterlidir.
  • Problem durumunda barbitürat zehirlenmesi tedavi protokolüne uyulur. Bakınız :