Make your own free website on Tripod.com
Nitritler ve Nitratlar

Nitrit bileşiklerinin veya kalın barsakta nitrite dönüşen nitratların alınmasıyla methemoglobinemi meydana gelir. Özellikle süt çocukları methemoglobinemiye eğilimlidir. Birçok gıda prezervatifleri ve ilaçlar sodyum nitrit içerir. Ayrıca anilin boyaları, yüksek konsantrasyonda nitrit içeren sular, methemoglobinemi yapan nedenlerdir.
Zehirlenme belirtileri yavaş yavaş gelişir ve ilk semptomlar özellikle çocuklarda yanıltıcı olabilir. Çocuğun rengi giderek kül rengine dönüşür. Süt çocuklarında nedeni açıklanamayan siyanozda daima methemoglobinemi akla gelmelidir. Siyanozun rengi özellikle mukozalarda kahverengiye çalar. Halsizlik, solunum ve dolaşım güçlüğü, letarji gelişir.
Genellikle methemoglobin oranı %30 oluncaya dek semptom görülmez. Hastanın kanı ile sağlam kişinin kanı bir filtre kağıdına damlatılıp kurutulduktan sonra kıyaslandığında, hasta kanının kahverengi olduğu gözlenerek tanı doğrulanır.
TEDAVİ :
  • 1:10,000 dilüsyonda potasyum permanganat ile mide lavajı yapılır.
  • Metilen mavisi %1 'lik solüsyon şeklinde 0.1 ml/kg İV verilir. 30 dakika sonra tekrarlanabilir.
  • Parenteral sıvı ve NaHCO3 verilerek idrar alkali yapılır.
  • Methemoglobinin yüksek değerlerde devam etmesi kan değişimi için endikasyondur. Tedavinin sonucu yüz güldürücüdür.