Make your own free website on Tripod.com
Oral Zehirlenmelerde Kullanılabilecek Lokal antidotlar


% 2-4 tannik asit solüsyonu : (100-200 ml)
Etki alanı : Çeşitli alkaloidler, bazı glikozidler, aluminyum tuzları, çeşitli ağır metaller.
Etki tarzı : Tannat bileşiklerinin teşekkülü ve presipitasyon (Tannik asit hepatotoksik bir madde olduğundan dikkatli kullanılmalıdır)

Potasyum permanganat : 1/10000 - 1/50000
Etki alanı : Çeşitli alkaloidler (Striknin, Nikotin, Fizostigmin, Kinin, Morfin, vs)
Etki tarzı : Oksitleyici özelliğine bağlı inaktivasyon
Kalsiyum laktat : % 10
Etki alanı : Klorlu hidrokarbonlar, florür tuzları, oksalik asit, ve oksalatlar
Etki tarzı : Presipitasyon
Magnezyum oksit veya Magnezyum hidroksit : % 2.5
Etki alanı : Asitler ve asit yapıda ilaçlar
Etki tarzı : Alkali özelliği ile nötralizasyon
Nişasta : 70-80 gr/1000 ml
Etki alanı : İyodürler
Etki tarzı : Presipitasyon
Amonyum asetat veya Amonyaklı su : % 0.2
Etki alanı : Formaldehit
Etki tarzı : Daha az toksik (metenamin) teşekkülü
Normal salin : %0.9 NaCl
Etki alanı : Gümüş nitrat
Etki tarzı : İnsolubl ve nonkorozif gümüş klorür teşekkülü
Kolestramin :
Etki alanı : Asit yapıda çeşitli ilaçlar (Parasetamol, aspirin, vs) ve kardiyak glikozidler
Etki tarzı : İlacın adsorbsiyonu ve inaktivasyon
Magnezyum sülfat : % 5/5
Etki alanı : Baryum klorür
Etki tarzı : Presipitasyon
Yumurta akı veya süt :
Etki alanı : İnorganik civa, Arsenik
Etki tarzı : Presipitasyon
Tentürdiyıtlu su : 10-12 damla/100 ml
Etki alanı : Çeşitli alkaloidler (Striknin, Kinin, morfin, vs) Kurşun, Civa, Gümüş
Etki tarzı : Presipitasyon
Çay :
Etki alanı : Çeşitli alkaloidler
Etki tarzı : Presipitasyon
Toksik maddenin bilinmemesi durumunda kullanılan üniversal andidot :
Presipitasyon, nötralizasyon, adsorbsiyon amacıyla
  • Charbon medicinal 2 kısım
  • Magnessium oxide 1 kısım
  • Tannik asit 1 kısım ( 1 litre suya 4 çorba kaşığı )