Make your own free website on Tripod.com
Talyum Zehirlenmesi

Thallium, fare zehiri olarak sık kullanılmaktadır. Yanlışlıkla (reçele benzeyen pomadların ekmeğe sürülüp yenmesiyle) fakat daha çok suisit amacıyla alınması sonucu gelişir. Yavaş rezorbe olur. Zehirlenme belirtileri en erken 1-2 gün sonra ortaya çıkar. Kusmalar, bulantı ve kolikler olur. Bunu ağır bir konstipasyon izler. İlk haftanın sonunda periferik polinöropati (paresteziler, şiddetli nöraljik ağrılar, motor paraliziler) ortaya çıkar. Sempatik tonus arttığı için taşikardi ve hipertansiyon görülür. 10. günden sonra aşırı bir saç dökülmesi başlar (saçlar tutam tutam yastık üstünde kalır). Kaşların dış kısımları da dökülür. Alınan dozla ilgili olarak solunum paralizisi ve akciğer ödemi ortaya çıkabilir ve ölüme neden olur. Letal doz 1 gr kadardır. Kesin tanı için kanda, idrarda ,feçeste ve saçlarda talyum ölçümü yapılır.
TEDAVİ :
  • Hasta kusturulur. Mide lavajı yapılır (%1'lik sodyum veya potasyum iyodür ile).
  • Laksatif verilir.
  • Diürez provake edilir. (Lasix, Desal, Lizik, vs)
  • Bulunabilirse Antidotum metallorum Sauter içirilmeli veya sonda ile mideye enstille edilmelidir. Ya da Antidotum Thallei Heyl 3x3 g. oral verilmelidir.
  • EDTA etkisizdir. BAL tedavisinin etkisi de tartışmalıdır.
  • Na-Thiosülfat, iyonize talyumu yakalayıp elemine etmeğe yarar. Onun yerine Thio-Calciom İV kullanılabilir.
  • Bol sıvı verilmelidir. Günde 2,5-10 litre dextrose solüsyon İV gibi.
  • Konstipasyona karşı Hint yağı, Prostigmin 2 ampul İV, sabunlu lavman uygulanabilir.
  • Polinevrite karşı yüksek doz B1, B6, B12 içeren preparatlar, analjezikler verilir.
  • Taşikardi için beta reseptör blokerleri ( Dideral , vs) verilir.