Make your own free website on Tripod.com
Haloperidol

Haloperidolun sedasyon, ekstrapiramidal semptomlar gibi yan etkileri fenotiazinlere benzer. Bu ilacın neden olduğu ekstrapiramidal semptomlar çok daha belirgindir. Özellikle ağır distonik reaksiyonlar çocuklarda ve adolesanlarda gözlenir. Buna karşın sedatif ve kardiovasküler etki fenotiazinlere göre daha hafiftir.
Haloperidolun yarılanma zamanı uzundur. Karaciğerde metabolize edilir.
TEDAVİ :
Tedavi fenotiazin intoksikasyonunda olduğu gibidir.
Bakınız :