Make your own free website on Tripod.com
Narkotikler ( Morfin , Kodein , vb)

Solunum depresyonu, hipotansiyon, miyosis, iskelet kaslarında gevşeklik, idrar akımının azalması, şok bulguları vardır. Propoxyphene , kodein ve meperidin zehirlenmelerinde konvülziyonlar da oluşabilir.
TEDAVİ :
Barbitürat zehirlenmesinde olduğu gibidir. Bakınız :
Solunuma yardım ve kan basıncının düzenlenmesi gerekebilir.
  • Naloxone solunum depresyonuna neden olmayan ve aşırı dozda bile toksisitesi olmayan etkili bir narkotik antagonistidir. Semptomatik hastaya naloxone 0.01 mg/kg İV verilir. Yanıt yoksa 2-3 dakika aralarla doz tekrarlanır. Çok yüksek dozlarda narkotik madde alınmışsa naloxone 0.1-0.2 mg/kg İV gibi yüksek dozlarda uygulanabilir.